IKT-STEAM

STEAM HEZKUNTZA

STEAM siglek bost diziplina identifikatzen dituzte: Zientzia (Science), Teknologia, Ingeniaritza (Engineering), Artea eta Matematikak. Beraien arteko harremana berez atxikita duten ezaugarria da. Beraz, nahita sorrarazi behar dira egoera jakin batzuk, irakasgai horietako kontzeptuak aldi berean eta era integratuan ikasi ahal izateko, diseinu-testuinguru praktikoan eta metodologia aktiboak gehituz; esate baterako, arazoak ebazteko metodologia (PBL /ABP).

Hezkuntza-eredu pedagogikoak 2020rako Europako esparruak ezarritako berrikuntza eta garapenerako ildo estrategikoak elkartzeko asmoari erantzuten dio, hezkuntza eta prestakuntzari dagokienez. Era berean, gure testuinguruko hezkuntza-erronka propioak hartzen ditu kontuan, eta konpetentziak eskuratzea ahalbidetzen du.

2018ko ekainean, STEAM Euskadi hezkuntza-estrategia aurkeztu zen, zeinaren bitartez helburu hauek sustatzen baitira:

-Heziketa eta prestakuntza zientifiko-teknikoa sustatzea hezkuntza-etapa guztietan, horretarako eragile sozioekonomikoak ere inplikatuz.

-Bokazio eta helburu profesionalak inspiratzea STEAM esparruan, arreta berezia jarriz neska ikasleengan, etorkizuneko erronken aurrean prestakuntza egokia jaso dezaten.

-Euskal herritarren artean dibulgazio eta kultura zientifiko-teknologikoa sustatzea.

STEAM estrategiaren helburua ez da soilik diziplina askoko edukiak eramatea ikasgelara; aitzitik, zeharkako konpetentzien garapena bermatzen du, eta gauza bera gertatzen da diziplina arlokoekin ere.

Zehazki, diziplina horietako bakoitzeko edukiak ez dira modu isolatuan lantzen, baizik eta diziplinarteko esparruan, testuinguru jakin batean kokatutako ikasketa esanguratsua bermatu ahal izateko.

Gure ikastetxean garatuko ditugun steam proiektuak helburu hauek ditu ardatz:

  • Metodologia aktiboa eta ikertzailea suspertzea. - Ikasleriaren aniztasunari erantzun motibagarria eta bakoitzaren berezitasunei jaramon egitea, inklusibitatea ildotzat hartuaz. - Elikadura jasangarria abiapuntutzat hartuz, ikasleak prozesu baten jabe egitea eta prozesu honi esker, hainbat arlo didaktikotan, bai jakintza zientifikoa, nahiz beste konpetentzia guztiak uztartzea. - Hezkuntza komunitateko partaide desberdinak inplikatzea gure proiektuan (ikasle, irakasle, familiak, herriko erakundeak?).

Eta hurrengo hauek dira:

ZIENTZIA HEZKUNTZA IKASGELAN

Metodologia zientifikoa, gure geletako jardueretan ezartzea da helburua.

Zientzia-hezkuntza prestakuntza proiektuan gure eskolako curriculumean txertatu dugu eta zientzia gaiarekin lotuta, era sistematikoan eta ziklo guztietan, hainbat esperimentu daude finkatuta; baita, esperimentuak gauzatzeko beharrezko materiala ere antolatuta eta ikasleen eskura dago.

HEZKUNTZA ROBOTIKA

Aurreko ikasturtean baliabide desberdinak eskuratu genituen eta saiakera batzuk egin genituen. Ikasturte honetarako erronka, maila guztietara zabaltzea izango da , sistematikoki jarduerak antolatuz eta kurrikulumean txertatuz.