Bizikidetza

Gure ikastetxean, bizikidetzaz ulertzen dugu ERRESPETUAN, BERDINTASUNEAN, TOLERANTZIAN, KONFIDANTZAN oinarritutako harremanen eraikuntza. Hau guztia, PARTEHARTZE, ADOSTASUN, KOMUNIKAZIO, HEZKUNTZA, KOOPERAZIOaren bitartez lortzen da, eta aldi berean, hezkuntza komunitate kide guztien ongizate emozianala du helburu.

Elkarrekin bizitzen ikastea, horixe da gaur egun hezkuntzak duen ikasketarik garrantzitsuena, eta, horrenbestez, dagoeneko hezkuntza-sistemaren ezinbesteko premia da Urteko Elkarbizitza Plana eratzea. Gizartea aldatu egin da, eta horrek aldaketak ekarri ditu eskoletako xede eta helburuetara ere. Bizitzeko behar diren oinarrizko konpetentziak eta gaitasunak garatzea izango da orain helburu nagusia. Euskal curriculum berriak gaitasun horiek hartzen ditu oinarri modura, eta, horren arabera, "hezkuntzak lau zutabe nagusi ditu"; horietariko bat, Elkarrekin bizitzen ikastea. Ikasleak bizitzan izango dituen egoeretan modu egokian erantzuteko gai izan behar du, eta, beraz, horretarako hezkuntza sustatu behar da; bizitza, azken batean, elkarbizitza baita, harremanetan oinarritua. Hori dela eta, funtsezko aurrerapausoa izan zen elkarbizitza-plan propioa eratzea eta martxan jartzea, era horretara, ikasleek beharrezko diren trebetasun guztiak modu sistematikoan garatu ditzaten, bizitza eta elkarbizitza positibo hori eraikitzeko orduan (bakoitza bere buruarekin, gainerakoekin eta inguruarekin).

Kide guztien ongizatea lortzeko, hainbat pausu ematen ari gara:

  • ADOSTOKIEN ERABILERA: arazoen aurrean, elkar hitz egin edota entzuteko txokotxoa da eta arazoa konpontzeko bidea eskaintzen du.

  • SENTIMENDUEN POSTONTZIA: ardurak, istiluak, tristurak, poztasunak e.a. kontatzeko aukera eskaintzen du esparru honek. Askotan, talde handian ez gara ausartzen gure egon ezinak kontatzen, eta idatziz, gure barneak husteko eta arazoak konpontzeko, sortutako jarduera da. Irakasle bat arduratzen da hau guztia kudeatzen eta ikasle-irakaslearen artean, konfiantza lortzea du helburu.

  • BIZIKIDETZA BATZORDEA: Gela bakoitzetik arduradun bat eta ziklo bakoitzeko irakasleekin osatutako batzordea dugu. Hilero, jolas orduan elkartzen gara eta gai desberdinak lantzen dira: zer da bizikidetza, nolako eskola nahiko genuke, zeintzuk dira gure kezkak, Bekobenta Bizikidetzako logoa aukeratu etab.
  • ELKARBIZITZA BEHATOKIA: ikastetxeko elkarbizitza kudeatzeko organoa da. Harreman positiboak eta elkarbizitza osasungarria eraikitzen laguntzea, horixe da bere xedea. Azken batean, zer lortu nahi dugu behatoki honen bidez? Komunitateko kide guztiek jakin behar dute baloratu eta entzun egingo ditugula, eta, ikastetxean erabakiak hartzeko orduan, erantzukizuna eta partaidetza izango dutela. Pertsona guztiek izan behar dute beren erabakiak hartzeko modua, betiere, errespetua, elkarrizketa, negoziazioa eta adostasuna oinarri hartuta. Partaideak: Zuzendaria, Irakasle bat, Ikasleen bi ordezkari, Garraio edo Jantokiko begiraleen ordezkari bat, Guraso bat, Eskolako Orientatzailea eta Udaleko ordezkaria.