Haur Hezkuntza

IKUSPEGI GLOBALIZATZAILEA

Ikaslearen GARAPEN EREMU guztiak aintzakotzat hartzen ditu:

-Afektibo-Emozionala.

-Fisikoa.

-Soziala.

-Sentso-Motorea.

-Kognitibo-Linguistikoa.

PROIEKTUKAKO METODOLOGIA

-Umeak mundua ezagutzeko grina du;interes propioetatik abiatuta planteatzen diren erronkak dira proiektuak.

-Mundu erreala ikertu eta miatzeko ibilbide planifikatuak dira.

OINARRIAK:

-Komunikazio egoera anitzak sortzea.

-Adostasunetara heltzea.

-Berdinen arteko (umeak) bizipenetatik abiatuz esperimentatzea eta ikastea.

-Ezinbestekoa da familia eskola eta ikasleen arteko elkarlana:eskatzen den informazioa umearekin aurretik etxean komentatzea, proiektuan bertan inplikatzea.