2012-13 ikasturtekoak

2012-13 ikasturteko 4A taldearen bideoak...

Drogomenpekotasuna

Sare sozialak

Gai librea (mobilak)

...eta 4B taldearenak

Gai librea (janaria)

Teknologia berriak eta gazteak

Drogomenpekotasuna